Kursy dla ósmoklasistów / maturzystów

Jeśli chcesz skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty / maturalnego, powtórzyć i usystematyzować materiał wymagany przy egzaminie, uzyskać sprawność w rozwiązywaniu zadań oraz poznać techniki rozwiązywania testów, mieć informację zwrotną o postępach – zapisz się na jeden lub więcej kursów przygotowujących do egzaminów.

Kursy realizowane są zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Będą mieć formę wyjaśnienia trudniejszych zagadnień oraz przede wszystkim praktycznego rozwiązywania zadań i testów. Prowadzone będą przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, praktykujących egzaminatorów. W trakcie kursu będziesz mógł spróbować swoich sił i uzyskać informację zwrotną na temat swojego stanu wiedzy rozwiązując próbne testy, które będą sprawdzone i ocenione według standardów CKE. 

Dzięki pracy w małych grupach (zakładamy, że nie powinny one przekraczać 10 osób, ale będzie też możliwość ich prowadzenia w jeszcze mniejszych grupkach), będzie możliwość elastycznego dostosowania zarówno zakresu jak i poziomu zajęć do indywidualnego zapotrzebowania danej grupy uczniów.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa