proedukacja

Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Krośnie
zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na prowadzone przez nas zajęcia uzupełniające i poszerzające edukację szkolną

Nauka w małej grupie

oferta zajęć

korepetycje, zajęcia uzupełniające

kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

zajęcia poszerzające i rozwijające zainteresowania

NASZE ATUTY

KADRA

doskonale wykwalifikowana, doświadczona kadra nauczycielska

BAZA

znakomita, nowoczesna baza lokalowa gwarantująca zarówno poziom dydaktyczny jak i bezpieczne warunki nauki, także w dobie pandemii

JĘZYKI OBCE

nauka języka angielskiego z udziałem native speakera

ELASTYCZNOŚĆ

- elastyczność w dostosowaniu zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów
- zajęcia w małych grupach.

tutaj nas znajdziesz

Krosno, ul. F. Czajkowskiego 51

tel. 737-169-186

proedukacja@niebieska21.pl